Tags » Hue

Đi về đất Thần Kinh (Huế) - Ngày 4

Đến ngày thứ 3 thì nghe bạn bè kháo nhau về chè bột lọc heo quay của Huế ngon lắm. Rằng là ai ra Huế mà không ăn thử thì không đến Huế rồi, rằng là món này là đặc sản của Huế nè không ăn là hối tiếc một đời. 2,612 more words

Asia

Asia Day 13: Hoi An to Hue

Photo of the day: The seating at The Espresso Station in Hoi An

Travel day again! I wanted to keep things simple, so I just had some tea and fruits for breakfast today. 1,844 more words

Food

Day 8&9 - Hue and the worst bus journey

I had read a lot about Hue before we got there. The home of an enormous imperial city and Central Vietnam’s largest undercover market, I was excited to get out and explore. 546 more words

Travel from Hué to Hoi An

Getting between Vietnamese cities Hué and Hoi An can be a little difficult, but having heard amazing things about Hoi An, we ended up doing something a little different. 372 more words

SEA

Historic Hue

At last a quiet flight! Molly you get your own seat!!! Of course you decide to sleep on daddy as he’s far more comfortable.


Here we are on our whistlestop tour of Hue. 433 more words

Travel

Đi về đất Thần Kinh (Huế) - Ngày 3

Cồn Hến – Chùa Linh Mụ –  

Đền Thờ Huyền Trân Công Chúa – Bia Quốc Học – Bảo tàng Điềm Phùng Thị

Ngày thứ ba ở Huế có thể được xem là ngày đẹp nhất trong chuyến đi của chúng tôi với những ánh nắng dịu nhẹ, vừa đủ sáng và cũng vừa đủ ấm. 2,696 more words

Asia