Tags » HunHan » Page 2

Flipped (Chapter 11)

If I would have known that you wanted me, the way I wanted you
Then maybe we wouldn’t be two worlds apart
But right here in each other’s arms  1,355 more words

Chaptered

[Shortfic] SeHun Nhà Bên Chap 15 (H)

Warnings :

Giống như bần tăng đã đề cập đến trong dấu đóng mở ngoặc đơn ở tiêu đề, cả chap này chẳng có gì đặc biệt bởi vì từ đầu đến cuối đều là màn show ân ái của đôi chym ku và H nhẹ nhàng H tình cảm. 7,958 more words

HunHan

Flipped (Chapter 10)

If I would have known that you wanted me, the way I wanted you
Then maybe we wouldn’t be two worlds apart
But right here in each other’s arms  1,957 more words

Chaptered

Metanoia

Metanoia

by eviloshhd

.

.

Summary:

Mengubah pandangan seorang senator Oh Sehun tentang isu perubahan iklim memang tidak mudah.

. 5,496 more words

HunHan

Nodus Tollens: Bagian Dua, Clarus

Nodus Tollens

Author: eviloshhd

Cast: Oh Sehun, Luhan

Rated: M

Summary:

Berawal dari eksperimen gila dari sebuah perusahaan yang ternyata berhasil, tapi hal yang terjadi selanjutnya malah diluar prediksi. 3,224 more words

HunHan

Nodus Tollens: Bagian Satu, Anoma

Nodus Tollens

Author: eviloshhd

Cast: Oh Sehun, Luhan

Rated: M

Summary:

Berawal dari eksperimen gila dari sebuah perusahaan yang ternyata berhasil, tapi hal yang terjadi selanjutnya malah diluar prediksi. 3,005 more words

HunHan

Nodus Tollens [Prologue]

Nodus Tollens

Author: eviloshhd

Cast: Oh Sehun, Luhan

Rated: M

Summary:

Berawal dari eksperimen gila dari sebuah perusahaan yang ternyata berhasil, tapi hal yang terjadi selanjutnya malah diluar prediksi. 2,384 more words

HunHan