Tags » Hyper-v

What Are Shared Virtual Hard Disk Sets on Windows Server 2016 Hyper-V?

This post will explain what Shared Virtual Hard Disk (VHD) Sets are and why to use them to create shared virtual storage on Windows Server 2016 (WS2016) Hyper-V. 543 more words

Windows Server 2012 R2

Monitor Hyper-V Dynamic Memory trên Windows 2016

Để monitor Dynamic Memory của VM trên Hyper-V có thể sử dụng tool Performanca Monitor của MS. Tool này cung cấp nhiều thông tin bổ ích như Guest Visible Physical Memory, Physical Memory, Current Pressure. 90 more words

Hyper-V

What Is the Storage Resiliency of Windows Server 2016?

In this article, I will explain how storage resiliency decreases downtime to virtual machines that are running on Windows Server 2016 (WS2016) Hyper-V. This is caused by transient storage issues. 868 more words

PowerShell

Note to self - Hyper-V Replication Certificates

After quite a bit of frustration (lots of 0x00002f8f errors) with attempts to get Certificate based Hyper-V replication to work, the below should configure Self-Signed certs to work for Hyper-V. 337 more words

0x00002f8f

Migrate VM Storage trên Hyper-V Manager

1. Trước tiên, xác định VM cần migrate. Click chuột phải chọn Move 50 more words

Hyper-V

Troubleshoot CentOS boot khi convert VM sang Hyper-V

Sau khi convert Server sang Hyper-V từ VMWare hoặc Physical Server thường bị lỗi sau:

Nguyên nhân là do initramfs vẫn đang giữ module scsi, các VM sang Hyper-V chạy controller IDE thì cần phải init lại file initramfs load module IDE. 54 more words

Hyper-V