Tags » Hypnotize

System of a Down - Holy Mountains

Holy Mountains

Սուրբ լեռներ

Ahhhh Ahhhh Ahhhh Ahhhh ! Ա˜հ, ա˜հ, ա˜հ, ա˜հ: Ahhhh Ahhhh Ahhhh Ahhhh ! Ա˜հ, ա˜հ, ա˜հ, ա˜հ: Can you feel their haunting presence? 161 more words
SOAD

System Of A Down - Soldier side

Soldier side
Առաջնագիծ

Dead men lying on the bottom of the grave Մահացած մարդիկ պառկած են գերեզմանոցի տակ: Wondering when savior comes, is he gonna be saved Մտորում են` երբ փրկիչը գա, արդյո՞ք նրանք կփրկվեն: Maybe you’re a sinner into your alternate life Գուցե դու մեղսավոր ես լինելու քո հաջորդ կյանքում, Maybe you’re a joker, maybe you deserve to die Գուցե դու ջոկերն ես, կամ ուղղակի արժանի ես մահվան: They were crying when their sons left Նրանք լալիս էին, երբ նրանց որդիները հեռացան: God is wearing black Աստված սև է հագել: He’s gone so far to find no hope Նա շատ հեռու գնաց, բայց հույս չգտավ, He’s never coming back Նա երբեք չի գա: They were crying when their sons left Նրանք լալիս էին, երբ նրանց որդիները հեռացան. 165 more words
SOAD

My Favorite.... Biggie Video...

I love Hip hop music videos just like the next guy. But only if they’re slick. we all love “Triumph” by Wu Tang, Xzibit’s ‘What You See Is What You Get” and this one…. 41 more words

#PigTV

SYSTEM OF A DOWN -ATTACK

Attack

Հարձակում

Breathing each other’s lives, Միմյանցով ենք ապրում, Holding this in mind, Պահելով մտքում, That if we fall, we all fall, Որ եթե ընկնենք, կընկնենք բոլորս, And we fall alone․․․ Եվ կընկնենք միայնակ․․․ The cold insincerity of steel machines Պողպատե մեքենաների ցուրտ կեղծավորությունը Have consumed our euphoria Մեր երջանկությունն է կլանել, Transforming us into muted dreams Դարձնելով մեզ համր երազներ, Dreaming of the day that Երազներ այն օրվա մասին, երբ…. 188 more words
SOAD

The Playlist

Well it’s Monday my Deviants and like some of you may be I’m beat by it already but don’t worry I’ve got a little something to get things going,  187 more words

New