Tags » Hypnotize

Learn How to Hypnotize Someone Instantly

Is studying how to hypnotize someone immediately such because most sites put it? The answer to this, and many other questions related to hypnosis, is not hard. 452 more words

#BeforeAFirstDate Helena Christensen - I always wanted to be a mermaid, not to hypnotize sailors, b...

All you need to do to get informed about all magazine news right away is to follow our lastoneminute.com site. You can find the details of the post titled Helena Christensen – I always wanted to be a mermaid, not to hypnotize sailors, b… in our article…

https://www.lastoneminute.com/beforeafirstdate-helena-christensen-i-always-wanted-to-be-a-mermaid-not-to-hypnotize-sailors-b/

It's Hypnotizing

The influence of some rappers is just hypnotizing, such as Biggie Smalls. Biggie was known for the flow of his songs and being extremely down to earth. 242 more words

Rap

System of a Down - Holy Mountains

Holy Mountains

Սուրբ լեռներ

Ahhhh Ahhhh Ahhhh Ahhhh ! Ա˜հ, ա˜հ, ա˜հ, ա˜հ: Ahhhh Ahhhh Ahhhh Ahhhh ! Ա˜հ, ա˜հ, ա˜հ, ա˜հ: Can you feel their haunting presence? 161 more words
SOAD

System Of A Down - Soldier side

Soldier side
Առաջնագիծ

Dead men lying on the bottom of the grave Մահացած մարդիկ պառկած են գերեզմանոցի տակ: Wondering when savior comes, is he gonna be saved Մտորում են` երբ փրկիչը գա, արդյո՞ք նրանք կփրկվեն: Maybe you’re a sinner into your alternate life Գուցե դու մեղսավոր ես լինելու քո հաջորդ կյանքում, Maybe you’re a joker, maybe you deserve to die Գուցե դու ջոկերն ես, կամ ուղղակի արժանի ես մահվան: They were crying when their sons left Նրանք լալիս էին, երբ նրանց որդիները հեռացան: God is wearing black Աստված սև է հագել: He’s gone so far to find no hope Նա շատ հեռու գնաց, բայց հույս չգտավ, He’s never coming back Նա երբեք չի գա: They were crying when their sons left Նրանք լալիս էին, երբ նրանց որդիները հեռացան. 165 more words
SOAD