Tags » Hyun

[Shortfic] [14.1] Hyun.

Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. 1,633 more words

[Shortfic] [13.3] Hyun.

Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. 2,313 more words

[Shortfic] [13.2] Hyun.

Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. 2,138 more words

Tâm sự tủn mủn.

Trồi lên thông báo tình hình :))

Ban chiều mẹ em bé ra Hồ Thị Kỷ mua salem về làm vòng hoa mai đi chụp hình. 391 more words

[Shortfic] [13.1] Hyun.

Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. 1,421 more words

[Shortfic] [12] Hyun.

Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. 2,189 more words

[Shortfic] [11.3] Hyun.

Hyun – By An Nhiên.

Pairing: ChanBaek

Rating: T

Disclaimer: không một ai trong EXO là của tôi. Tất cả là sản phẩm tưởng tượng của tôi. 992 more words