Tags » I Read

A book.

There’s a book I need to read,

But in order to succeed;

I mustn’t know the story,

Through the fear, the book might bore me, 72 more words

Long Way Round - Ewan Mcgregor & Charley Boorman

No more travelling this year.. gotta catch up on my adventures through this book :)

After all, a vacation is not a matter of place or time.

55 more words
I Read...

Behind the Beautiful Forevers: Life, Death, and Hope in a Mumbai Undercity by Katherine Boo

This is a hard one to write. I’m in awe of Boo’s tenacity and power of observation. She spent three years researching and living among the residents of Annawadi, the slum by Mumbai’s airport and luxury hotels. 70 more words

Books

The Housekeeper and the Professor by Yoko Ogawa

A diligent housekeeper with a ten-year-old son cares for a retired math professor. Each day has many beginnings because the professor only has short-term memory for 80 minutes. 23 more words

Books

Thương và không thương! — Gió ngừng trôi

Dạo gần đây tôi thường chơi mấy game đơn giản, chợt nhận ra rằng đây là trò chơi tương đối công bằng. Tại sao nói như vậy, bởi về dù bạn lựa chọn di chuyển như thế nào thì gần như kết quả nhận được tương đối như nhau.

20 more words
I Read

Chiếc bật lửa và váy công chúa - Twentine

Nói chung là khi đọc xong truyện này cảm giác không bình thường lắm, do có nhiều nguyên nhân lắm. Haizzzz. Chủ yếu là do trước truyện này tôi đã đọc “Hôn nhân thất bại” của Tát Không Không, sau nữa là do mấy chương cuối của truyện, đã bảo là đừng đọc, thế mà không đừng được, kéo cảm xúc tụt xuống. 2,859 more words

I Read

you tell me to quite down cause
my opinion make me less beautiful
but i was not made with a fire in my belly
so i could be put out…

42 more words
Collections