Tags » I Read

Thất vọng - Gió ngừng trôi

Khi bắt đầu một mối quan hệ, dù ít hay nhiều bạn đều đặt kỳ vọng vào nó. Không phải chỉ là quan hệ yêu đương, mà là trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng thế, khi bạn chấp nhận quen một người mới, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chia sẻ thông […]

10 more words
I Read

The Art of Thinking Clearly - Rolf Dobelli

Sometimes we think we are right, when we are not. This is a good book to help us identify common bias and illusions. However, thinking can be tiring, so it all depends on how serious the consequences, to determine how hard we should think…

I Read...

Lạc - Gió ngừng trôi

Yêu thương có lúc đầy cũng có lúc vơi. Điều này người trong cuộc là người cảm nhận rõ nhất. Đôi khi người ta quá lý trí, một sáng tỉnh dậy chợt nhận thấy hết yêu một người, cứ vậy mà quyết định chia xa.

24 more words
I Read

What Motivates Me - Adrian Gostick & Chester Elton

This is something that i have been trying to find out since young, but even after i have finished the book, and have taken the test, i am still quite skeptical about the results. 47 more words

I Read...

Swing Time by Zadie Smith

Swing Time is about the childhood friendship of two girls and how that friendship continues to affect their adult lives even after severing ties as young teenagers. 73 more words

Books

All Quiet on the Western Front by Erich Maria Remarque

Many critics label this novel as “The Greatest War Novel of All Time”. I can see why. It’s Paul Bäumer’s testament of losing his childhood innocence alongside his classmates in the German trenches of WWI. 34 more words

Books

Sách "Cha mẹ là số phận của con cái" - tác giả Vũ Thu Hương

Hôm vừa rồi mình có tham gia buổi tọa đàm cuốn sách “Cha mẹ là số phận của con cái” của tác giả Vũ Thu Hương. 3,214 more words

I Read