Tags » I7

[Series] Be Mine

Mưa đêm.

Cơn mưa hùng hục, ầm ào ráo riết đuổi nhau rơi xuống sân khấu làm tắt xéo luôn nụ cười rạng rỡ thường ngày trên gương mặt chàng trai đứng dõi ra khán đài. 5,774 more words

Infinite

Era hora de actualizar el tarro.

Sé que esta entrada no le importa un rábano a nadie, porque simplemente es para dejar marcada la fecha como “importante” dentro de mis mutaciones computacionales, como la de más marcada diferenciación de tecnología y sorpresas :) 218 more words

Geek Stuff

What do the Components in your Computer Actually do? Part 1

Part 1 – CPU

When you are browsing for a new computer you will often see a list of parts that make up the computer. But what actually are these mystical things? 1,562 more words

Technology

Méc má anh Lee Sungjong sỉ nhục em~

Ban đầu chú ý vô anh trai bảnh tỏn ngồi kế bên kìa, liếc sang ngang mới thấy ~ quái con nào chân thon vãi đ** 110 more words

Khác

Mengenal Lebih Dalam Tentang Prosesor Intel ® Core™ i-series (versi Mobile)

Dalam memilih laptop, tentunya kita harus tau spesifikasi di dalam laptop tersebut. Bagi kita yang mengharapkan membeli laptop dengan performa bagus, memahami spesifikasi seperti prosesor, RAM, dan hal-hal yang lain tentu saja menjadi syarat yang sangat penting. 1,415 more words

Dunia Laptop

MSI GT780 DXR Gaming Laptop Review...

The MSI GT780DXR (let’s just call it the GT780) is a monster of a machine, loaded with nearly everything you’ll need to play games like a boss. 1,199 more words

BEAST