Tags » Ibadah » Page 2

Hukum Shalat Berjamaah di Mesjid bagi Kaum laki-laki

Oleh: Farid Nu’man

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum shalat berjama’ah di Masjid bagi kaum laki-laki, di antara mereka ada yang mewajibkannya (fardhu ‘ain) dan menilai berdosa jika ditinggalkan, dan bagi mereka shalat sendiri adalah batal dan wajib diulangi. 1,772 more words

Fiqih

Ibadah Pelkat PKLU

Ibadah Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia (Pelkat PKLU) Jemaat “KOINONIA” akan dilaksanakan pada :

  • Hari/tanggal/waktu : Sabtu, 21 Januari 2017, Pukul 10.00 WIB.
  • T e m p a t : Gereja GPIB Jemaat ”KOINONIA”.
  • 42 more words
Ibadah

Takhrij Al-Ma'tsurat (Bag. 4)

Dzikir Berjamaah

Terdapat banyak hadits yang mengisyaratkan disunahkannya dzikir berjamaah. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. bersabda, “Tidaklah suatu kaum duduk-duduk (untuk) berdzikir kepada Allah… 1,537 more words

Hadits

Takhrij Al-Ma'tsurat (Bag. 3)

Adab Berdzikir

Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa yang dimaksud dzikir bukan hanya dzikir ucapan, tetapi taubat itu merupakan dzikir, tafakkur itu dzikir, menuntut ilmu itu dzikir, mencari rezeki dengan niat baik itu dzikir, dan segala sesuatu yang anda lakukan dengan perasaan dilihat serta diawasi Allah… 297 more words

Hadits

Ibadah Sarasehan

Disampaikan kepada warga GPIB Jemaat “KOINONIA” bahwa Ibadah Sarasehan akan dilaksanakan pada:

  •     Hari/tanggal : Rabu, 18 Januari 2017
  •     W a k t u : Pukul 19.00 WIB.
  • 81 more words
Ibadah

HIJAB ADALAH IBADAH DAN BUKAN ADAT ORANG ARAB

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata:

الحجاب ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻭﺗﺪﻳﻦ ﻭﺗﻘﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ. 60 more words

Ibadah

HUKUM MEMBACA BASMALAH DI DALAM SOLAT

Panel Fatwa Islamweb menyatakan bahawa semua ulama’ telah berijma’ (bersepakat):
1) bahawa basmalah adalah sebahagian daripada ayat al-Quran kerana ia wujud di dalam Surah an-Naml, ayat ke-30; & 2,098 more words