Jenis-jenis Ikatan dan Simpulan


Buku Sila
Ikatan buku sila digunakan nutuk mengikat kain pembalut luka, menyambung tali yang sama besar saiznya dan untuk mematikan ikatan barang-barang. 225 more words