Tags » Ike Reibun

[Half-assed summary] Ani no Hanashi

Title: Ani no Hanashi

Mangaka: Ike Reibun

Complete: Yes || Chapters: 3

Genre: Shounen-ai

Fumitaka looks up to his older brother Takahiro: he’s an obedient son, taking care of him and their sickly grandmother while their mother works as a nurse. 1,171 more words

Reviews

[Yaoi] Cửa tiệm của phù thủy Sylvan - Oneshot

The Shop of Magician Sylvan

Mới làm xong tối qua a, tuôi ban đầu tính hôm nay rls Yari bitch cho các chế cơ mà nghĩ lại thấy được ngày các chế nghỉ ngơi rls cái gì mất máu tí. 125 more words

Ike Reibun

Friday, April 1st 2016

19 Days by Old Xian – Ch160 ⋆ #Drama #Humor #Shonen Ai #Slice of Life → Yaoi-Blcd  LQ only 

Natura-turaly by Ichikawa Kei – (oneshot) ⋆ #Shonen Ai →  24 more words

Releases