Tags » Illegal Recruitment

In Search of Con: The Remarkable Story of the Hunt for the 'Idiot' Boy Sold into Service

In late 1863, details of a sensational case began to emerge throughout the newspapers of the Union. It was a story that would be told and retold for decades to come, and was ever after remembered by all who had come into contact with the particulars. 3,518 more words

Irish American Civil War

Mga Pag-iingat na Dapat Tandaan

Mga Pag-iingat na Dapat Tandaan

Ni Apolinario Villalobos

 

Ang mundo ngayon ay tila nadidiktahan ng kasabihang “matira ang matibay”, na para namang may katotohanan. Sa kapal ng dumi sa hangin, kung mahina ang baga ng isang tao ay talagang hindi  tatagal ang kanyang buhay. 1,511 more words

Apolinario Villalobos