Duday: Nakadanas Makulong

sa Kulungan ng Aso sa Gulang na 9 na taon

Ni Apolinario Villalobos

Maliit si Duday, lampas lang ng kaunti sa apat na talampakan (four feet) sa edad niya ngayong wala pang 30 taon, kaya naisip kong noong 9 taong gulang pa lang siya ay kasya nga siya sa kulungan ng aso, na kasama ang asong pit bull ng malupit niyang amo. 967 more words