Tags » Ilocano Foods

Ampig

Ampig, a coral fish and abundant in Apatot, San Esteban. Catch through crossbow.  The one in the picture measures at 10 inches. When small, you usually see at aquarium. 52 more words

Food And Drinks

Dinakdakan A Langka

Kasapulan:
langka, saan a naluom
gita ti niog
laya, lasona, paminta, suka, asin

Pamay-an:
Ilaga ti langka agingga a maluto. Ikkaten ti langka ket ikabil iti mallukong. 30 more words

Ilocos Sur

Paksiw Na Bunog

Mga 2 to 3 inches siguro ang haba.  Makikita ang ‘bunog’ sa mababaw na bahagi ng freshwater na ilog. Masarap na paksiw, but can be cooked also with ginataan, or daing. 55 more words

Food And Drinks