Tags » Information Technology

I want a new device

I don’t think it is environmentally friendly, which is something I wish it was. However using my pens of oil are not either… they are not renewable energy sources. 126 more words

Information Technology

Using Wireless Network Technology in the organization: Is it necessary?

The use of wireless network technologies is so popular and trendy today.

Accessing the internet or web has been more convenient and easier either by… 237 more words

Technology

How to make bootable pendrive and install windows.

बूटेबल PenDrive बनाएर विन्डोज अपरेटिङग सिस्टम ईन्स्टल गर्नुहोस् /

यदि तपाईं विन्डोज ईन्टरनेट बाट डाउनलोड गर्नु हुन्छ भने प्राय तपाईंलाई त्यो .iso फरम्याटमा उपलब्ध हुन्छ । जसलाई तपाईंले सि.डि वा डि.भि.डि मा बर्न गरेर त्यस बाट आफ्नो कम्प्युटरमा अपरेटिङग सिस्टम Install गर्नु हुन्छ । सि.डि वा डि.भि.डि बनाएर कम्प्युटरमा अपरेटिङग सिस्टम Install गर्दा कहिले काही सि.डि स्क्र्याच भएर install गर्नमा समस्या आउन सक्छ अथवा install हुन धेरै ढिलो पनि हुन सक्छ । सि.डि वा डि.भि.डि को तुलनामा PenDrive बाट अपरेटिङग सिस्टम install गर्दा धेरै छिटो पनि हुन्छ । 52 more words

Information Technology

Trun your laptop in to wifi hotspot using conectify.

Share Your Laptop Internet Over WiFi Easily

तपाईंको ल्यापटपमा connect भएको ईन्टरनेट बिना कुनै software Installation गरी ल्यापटपबाट ल्यापटपकै WiFi प्रयोग गरी share कसरी गर्न सकिन्छ त ??? 182 more words

Information Technology

Recover your deleted file from your Computer

डिलिट भई सकेको फाइल RECOVER गर्ने तरिका

तपाईंले गल्तिले कुनै महत्वपूर्ण फाइललाई डिलिट गर्नु भयो र त्यो फाइल RecycleBin बाट पनि डिलिट भई सक्यो भने के फेरी उक्त फाइल पाउन सकिन्छ ? 47 more words

Information Technology

Two IP in one Network Card 

You would need to do this in the case where you need to connect to more then one different subnet where proper routing has not been set up. 112 more words

Information Technology