Denigrerend en beschadigend en zeer aanmatigend. Voortkomend uit totaal geen besef van Menselijke waardigheid. Schizophrenia. Daar waren we gebleven bij mijn laatse update in deze verdieping van de verziekte materie. 930 more words