Tags » Irene Papas

Irene Papas

Irene Papas (Irini Lelekou, Ειρήνη Λελέκου) – actriță greacă, s-a născut la 3 septembrie 1926, în Chiliomodi din Corint. Ambii părinți au fost profesori. Și-a făcut studiile de artă dramatică din Atena. 348 more words

Aniversări

Zorba The Greek (1964) Movie Review

While visiting Cyprus (Greek side) again this year for a nicely executed convalescence, I was introduced to this film through its main theme song, which played through the town of Protaras like it was part of the atmosphere – curiosity kicked in, and the rest as they say, was history. 1,004 more words

Movie Reviews

The Movie That Nearly Killed The Godfather: The Brotherhood (1968, directed by Martin Ritt)

Once upon a time, Paramount Pictures released a movie about an Italian-American organized crime family.

It was a self-styled epic that used the Mafia as a metaphor for both business and politics.   520 more words

Film