Tags » Isbjörn

Experiment gone awry

A little while ago, I was part of a group experiment (no, it didn’t involve hallucinogens of any kind), which was designed to show us just hos impressionable our minds are. 181 more words

Vardagligt

Polar bear caught in fishing net

According to Aftonbladet.se a Polar bear (isbjörn) got caught in a fishing net with the ear tag it had. People where coming to the place to help it, but when they arrived and prepared to numb it to free it, it got loose. 115 more words

In

Twitter around the world

#blogg100

Twitter är ju egentligen fantastiskt. Nu har jag börjat följa några människor på Svalbard för att få läsa lite vardagsreflektioner och för att kunna fråga saker eftersom jag har en tanke och förhoppning att en gång resa dit. 209 more words