Ολοκληρώθηκε φέτος η μελέτη και η εφαρμογή ενιαίου συστήματος διαχείρισης κατά ISO 22000/14001, στο ξενοδοχείο Marbella Corfu.

Σε συνέχεια των επιθεωρήσεων, πιστοποιήθηκε επιτυχώς κατά ISO 14001 και επαναπιστοποιήθηκε κατά ISO 22000:2005. 64 more words