Tags » Istiazah & Basmalah

Hukum dan Kaedah Membaca Basmalah

Hukum Membaca Basmalah

Para Ulamak Qurra’ bersepakat harus hukumnya membaca basmalah ketika memulakan bacaan awal surah kecuali pada Surah At-Taubah.

Kaedah Membaca Basmalah

Terdapat 3 wajah dalam membaca basmalah di antara 2 surah : 88 more words

Tajwid Tingkatan 1

Hukum dan Kaedah Membaca Isti'azah

Hukum Membaca Isti’azah:

Jumhur ulamak bersepakat menetapkan hukum membaca Isti’azah ketika hendak memulakan bacaan Al- Quran adalah Sunat Muakkad (sunat yg. dituntut)
Dalil :

Surah An-Nahl Ayat (98… 80 more words

Tajwid Tingkatan 1