Tags » J. K. Kaunamano

New paper from the Hui Kalaiaina to begin, 1893.

A NEW NEWSPAPER

Mr. J. K. Kaunamano will print a new newspaper in the near future, in the mother tongue, from the side of the Hawaiian Political Association . 99 more words

English Newspaper

Aloha Aina, 1894.

GREAT RALLY

OF THE

PEOPLE OF HAWAII NEI.

A great meeting of the makaainana of the lahui will be held on THIS EVENING. Monday, 2nd of July, at 5 p. 119 more words

Alii

Constitution of the Hawaiian Patriotic League, in English, 1893.

HAWAIIAN PATRIOTIC LEAGUE.

CONSTITUTION.

Whereas vital changes in our Country have taken place, which may affect its Independence and the Civil Rights of its Subjects and Citizens, thereby rendering indispensable a compact and zealous Union between all men who love the Country, irrespective of Party or creed. 589 more words

Alii

Constitution of the Hawaiian Patriotic League, in Hawaiian, 1893.

KA HUI HAWAII ALOHA AINA.

KE KUMUKANAWAI.

Oiai ua ike ia ae nei ka loli ano nui ana o ko kakou aina, he mea hoi e manaoia ai, e hoopilikia ia ana kona Kuokoa ame na Pono Kivila o kona mau Makaainana, a me na Kupa, a no ia mea, he mea pono e kukuluia ona Hui manao lokahi a makaala mawaena o na kanaka a pau e aloha ana i ka Aina, me ka nana ole i ka Aoao Kalaiaina, a Manaoio Hoomana paha. 871 more words

Alii

More donations for the anti-annexation petitions committee, 1898.

LIST OF DONORS

Honolulu, Feb. 26, 1898.

I have Six dollars and sixty cents ($6.60) for the well-being of the Representatives of the nation, from J. 114 more words

Aloha Aina