Tags » Jabatan

Staf Jabatan Teknologi dan Pendidikan

Terdapat seramai 6 orang pensyarah di Jabatan Teknologi Pendidikan:

1. Hj Wan Zaini bin Wan Ismail.

2. Dr Hj Aminudin bin Hj Ab Rahman.

3. Hj Abdul Halim bin Konting. 14 more words

Jabatan

Staf Jabatan Pengajian Melayu

Terdapat seramai 20 orang pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu:

1. Pn Zaleha binti Mohd Noor.

2. Hj Rusli bin Mahmood.

3. En Ishak bin Ibrahim. 85 more words

Jabatan

Staf Jabatan Pendidikan Khas

Terdapat seramai 10 orang pensyarah di Jabatan Pendidikan Khas:

1. En Azhari bin Muhamood.

2. Hj Shukri bin Ismail.

3. Pn Nor Laini binti Che Mat. 34 more words

Jabatan

Staf Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan

Terdapat seramai 8 orang pensyarah di Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan:

1. Dr Ahmad Sabry Othman.

2. Dr Abdullah Derahman.

3. Dr Mohammad Shukeri Hamzah. 21 more words

Jabatan

Staf Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Terdapat seramai 15 orang pensyarah di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral:

1. En Mohd Afandi bin Muhamad.

2. Hj Shaari bin Salleh.

3. Hjh Norma binti Senik. 57 more words

Jabatan

Staf Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Terdapat seramai 8 orang pensyarah di Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan:

1. Wan Zamri bin Wan Muhamad.

2. Khairul Azman bin Khairuddin.

3. Mohd Yazid bin Deraman. 20 more words

Jabatan

Staf Jabatan Sains Sosial

Terdapat seramai 17 orang pensyarah di Jabatan Sains Sosial:

1. Hjh Rokiah binti Ahmad.

2. Hj Ab Razak Shafii.

3. Hj Zahran bin Mahmood.

4. Hjh Rasidah binti Samat. 61 more words

Jabatan