Tags » Javanese

Lastri (bagian) 18

“Ambung.”

                “Gah.”

                “Kok gah sih, gelem.”

                “Gah kok.”

                “Gelem no, wong pacaran ki ambung-ambungan.”

                “Ngko meteng.”

                Joko nyengir. Arek lanang iku mari ngeterno Andro sekolah langsung ngilang. 394 more words

Lastri (bagian) 17

“Mamah hamil?”

                “Gak.”

                “Kok besar perute?”

                Marni nyengir. Wong wedok sing awake gedhe iku wetenge ancen koyok wong meteng, mblendung.

                “Mah, ada adike ini?”

                “Gak. Sego iki isine.” 443 more words

Lastri (bagian) 16

“Mbah, onok Nutrisari lemon?”

“Lemon, jeruk kuning iku ta?”

“Lemon.”

Awan-awan Joko dikongkon bulike tuku Nutrisari dingge Andro. Arek lanang cilik iku kepanasen, njaluk es. Mbah Idah, tanggane sing nduwe warung klontong cilik, umure wis sewidak luwih. 442 more words

Lastri (bagian) 14

                “Helmmu ndi?”

                “Nggak nggowo.”

                “SIM?”

                “Gak nduwe.”

                “Sangar. Kok iso koen nyampek kene. Iku mau lak onok pulisi tidur. Nduwe ilmu yo koen?”

                Joko bingung ndelok Firman sing ketok kaget ndelok dheweke. 713 more words

Lastri (bagian) 13

“Heh, pentol korek, lek ngising ki disentor ojo dijarno ngambang koyok ngunu. Njijiki.”

Joko sing lagek ndelok tipi mung nyawang bulike.

“Kucing ae lek ngising diuruk lemah, koen kok koyok wedhus nelek sak enak udele.” 543 more words

Lastri (bagian) 12

Mamah dari mana?”

“Rumah sakit. Wis maem?”

“Mbujuk. Mamah jalan-jalan, aku nggak diajak.”

“Enggak. Mamah lho mari njenguk koncone mamah sing sakit.”

Andro sik ae ngrengik. 508 more words

REVIEW: TRADITIONAL JAVANESE MASSAGE

For more than a month, I had this lower back pain occuring. And sometimes the pain creeps up to me even when I am sitting or lying down comfortably. 663 more words

Javanese