Tags » Javanese

CERLEK 4: R

“Wis pamit kancane?”

Wiji gedheg.

“Yo pamit dhisik, mosok yo langsung lunga ngunu.”

“Kan sik mbalik maneh.”

“Iyo, tapi ngko lek Dewi opo Dina nggoleki, ngajak dolen?” 975 more words

Cerlek 3: E

“Buk, aku melu bapak ya.”

Siti ora nyauri. Wong wedok iku sik umek karo masakane.

“Buk…”

“Bapak ki gak dolen rono iku, kate nontok omah karo ngresiki…” 960 more words

Harmonise the Harmony Day: Javanese Gamelan Orchestra

One of ISAT missions is promoting Indonesian culture to not only to student community in University of Tasmania, but also to wider community from different backgrounds in Tasmania. 127 more words

Tasmania

Cerlek 2: C

“Pak, tangi. Anake dipapak kono.”

Siti ngoglek-onglek lengene bojone sing sik merem. Wong wedok iku isuk-isuk wis tangi. Mari shubuhan, wong wedok iku nggodhog banyu dingge wedang bojone. 1,076 more words

Incarnation of Vishnu in Javanese Folklore

King Anglingdarma is the name of a legend in the tradition of Java, which is considered as an incarnation of Vishnu in Javanese Folklore.

King Anglingdarma is the seventh descendant of Arjuna, a main character in the story of the Mahabharata.  391 more words

10 Mukhi

Cerlek 1: Purwa

“Aku manut sampeyan, Pak. Sampeyan sing luwih ngerti apike yok opo.”

“Yakin awakmu gak popo?”

Siti ambekan dawa. Wong wedok iku lungguh, nyanding bojone.

“Tugasku ndampingi sampeyan, ngramut anak-anake dhewe. 1,015 more words

Asem(bagus)

When I first read the name of the village where I would be living for the next two years, I was a little confused.

Sour…good? 207 more words

Peace Corps