Tags » Jean Racine

Jean Racine

A tragedy need not have blood and death; it’s enough that it all be filled with that majestic sadness that is the pleasure of tragedy. — Jean Racine

Quote

I have pushed virtue to outright brutality. – Jean Racine http://ift.tt/29F1xpG

Jean Racine

There are no secrets that time does not reveal. – Jean Racine http://ift.tt/1rwFQPP

Jean Racine

The principal rule of art is to please and to move. All the other rules were created to achieve this first one. – Jean Racine http://ift.tt/1TtyrMo

Jean Racine

Andromaque - một kiệt tác của Racine

Jean Racine (1639-1699) là nhà viết kịch cổ điển vĩ đại của nước Pháp. Nếu như Corneille là người mở đầu vinh quang cho nền bi kịch cổ điển Pháp, thì Racine là người đã đưa bi kịch cổ điển Pháp lên thành một thể loại mẫu mực và huy hoàng, sánh ngang với bất cứ nền bi kịch nào của chủ nghĩa bi kịch cổ điển châu Âu. 309 more words

Văn Chương Pháp