Sa politika, kutis at balat ay gawang Belo,
Sa pribadong buhay, ito nama’y asal demonyo.
Subalit Pilipinas ay di na maloloko,
Dadami na kasi ang lideratong Robredo. 46 more words