Nhiều người vẫn nghĩ: hạnh phúc là niềm vui sướng, sự giàu có, thành đạt, sức khỏe thể chất, sự tráng kiện… Thực tế, việc tập trung vào bất cứ yếu tố đơn lẻ nào nêu trên cũng sẽ khiến chúng ta cảm thấy thất vọng hay thậm chí là suy sụp khi không đạt được. 122 more words