Tags » Jose Maria Sison

Mga Tungkulin ng Ikalawang Kilusang Propaganda

“Mahalagang pag-usapan ang Ikalawang Kilusang Propaganda dahil kailangan nating balikan ang di tapos na mga tungkulin ng rebolusyong Pilipino. Kailangan ang Ikalawang Kilusang Propaganda para minsan pang pukawin ang ating bansa sa pakikibaka para matupad ang mga pambansa-demokratikong tungkulin ng rebolusyong Pilipino. 61 more words

References

Krisis ng Kulturang Pilipino

“Ang kultura ay repleksyon ng ekonomya’t pulitika. Ang nangingibabaw na mga pwersa at bagong lumilitaw na mga pwersa sa ekonomya’t pulitika ang nangingibabaw na mga pwersa at bagong lumilitaw na mga pwersa rin sa kultura. 247 more words

References

Isang Pambansa, Siyentipiko at Pangmasang Kultura

“Para matupad ang bagong demokratikong rebolusyon ng mamamayang Pilipino, na komprehensibong rebolusyong panlipunan, hindi lamang kailangang magrebolusyon sa mga larangan ng ekonomya at pulitika kundi pati sa larangan ng kultura. 129 more words

References

Imperyalismong Pangkultura sa Pilipinas

“Bakit dapat maging pambansa ang kulturang Pilipino. Matagal na itong bihag, problemado at pinagsasamantalahan ng kaisipang kolonyal sa ilalim ng mahigit tatlong siglo ng kolonyalismong Kastila at pagkaraa’y ng kaisipang kolonyal at neokolonyal na ipinataw ng imperyalismong U.S. 271 more words

References

Hinggil sa Gawaing Pangkultura sa Hanay ng Mga Manggagawa

(This photo of Jose Maria Sison was taken in 1986 by Don Jaime Zobel de Ayala, art photographer and head of the Ayala business empire. It is one of the many photos of Sison taken by Ayala in connection with his photographic book on the Edsa uprising. 208 more words
References

The Philippines government to hold peace talks with Communist Party of Philippines on 18 January with hope to end one of Asia's longest insurgencies

President Rodrigo Duterte has said he wants to “walk the extra mile” to achieve peace with Communist guerrillas in Philippines and end a conflict which has claimed an estimated 30,000 lives since the 1960s, reports BBC. 697 more words

Philippines

Philippine government, communist rebels sign ceasefire deal

AFP and Reuters

© BERIT ROALD, NTB scanpix, AFP | Representatives of the Philippine government meet with leaders of the Philippine Communist Party and the Norwegian Foreign Minister during peace negotiations in Oslo, on August 22, 2016… 202 more words