Director: Ho-Cheung Pang

Writer: Ho-Cheung Pang, Kwok Cheung Tsang (Screenplay) Ho-Cheung Pang (Story)

Starring: Josie Ho, Eason Chan, Juno Mak, Norman Chu, Michelle Ye, Lap-Man Tan, Hee Ching Paw, Chu-chu Zhou… 606 more words