Tags » JunJin

[LONG FIC] CHỈ TÁN - CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 5.

Kim Han Bin đã muốn đến Hàn Nguyệt lầu với Jin Hwan, nhưng hắn lại bị lười biếng nào đó giữ chân ở nhà. 3,602 more words

BinHwan

[LONG FIC] CHỈ TÁN - CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 4.

- Han Bin này, tối nay có hội hoa đăng, ta được mời diễn tấu ở Hàn Nguyệt lầu, bây giờ phải đến đó chuẩn bị cùng mọi người. 3,928 more words

BinHwan

[LONG FIC] CHỈ TÁN - CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3.

Trên xe ngựa về nhà, Kim Han Bin tay cứ bịt chặt mắt, miệng liên tục lẩm bẩm “Không được chết!”, cả người gồng lên, cơ bắp cứng hết cả lại. 3,482 more words

BinHwan

[LONG FIC] CHỈ TÁN - CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2.

Kim Han Bin trừ cái tên mình ra, thì chỉ nhận thức được một điều, hắn là một tiểu tử mười tuổi, ngoài ra không nhớ gì hết. 3,516 more words

BinHwan

[LONG FIC] CHỈ TÁN - CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1.

Người ta nói sống một mình không dễ. Việc ăn việc uống nhiều lúc lười biếng sẽ bỏ bê, lúc muốn ăn thì lại chỉ ăn với một chén một muỗng một ghế. 3,290 more words

BinHwan

Chapter 17: Unbroken

“Why don’t you visit him in the university and ask him personally? The game is over and you are allowed to ask questions now Kris.” Nana wouldn’t let go of the information easily. 1,562 more words

Andy Lee