Tags » K

Kabasakal Mehmet

Kabasakal Mehmet Halk ozanı. Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgilerimiz yok ama Rumelili olduğu, Köprülülerden Fazıl Mustafa Paşa’nın oğlu Ahmet Paşa’nın ordusunda çalıştığı, böylece Kabasakal Mehmet’e de bir asker-ozan gözüyle bakılabileceği anlaşılıyor. 40 more words

5 Most Used First Aid Kit Items

In light of my recent wipe out, I figured this topic would be particularly relevant: my most used first aid kit items. 150 more words

K

Kenz el-Küberâ ve Mehekk el-'Ulemâ

Kenz el-Küberâ ve Mehekk el-‘Ulemâ Kenz el-Küberâ ve Mehekk el-‘Ulemâ, Türk düşünürlerinden Şeyhoğlu Sadrüddîn Mustafa’nın siyasetnâmesi. 1401 yılında yazılmış olan eser Kutadgu Bilig’den sonra siyaset felsefesine dair konuları inceleyen ikinci Türkçe eserdir. 50 more words

[Manga] K-Days of Blue

Written by GoRa and illustrated by Yui Kuroe, K- Days of Blue was published in the magazine Aria between November 2013 and July 2014. The series count ten chapters or two volumes. 229 more words

Manga

Kevin

No-one was very nice to Kevin.  Not in the office, not at his lodgings, where the landlady was a tyrant and a bully, not in the bus, where the driver always made some sort of snide remark about Kevin’s posh accent.  7,090 more words

K