Tags » Kabataang Makabayan

Para kay Bruks: Simpleng Tao, Kuya, Tatay, Kaibigan at Kasama

Manila Today: Tinalikuran ni Bruks ang paggamit ng droga at inalpasan ang pagkalulong dito. Siya’y nagpanibagong hubog at tuwirang nagsilbi sa sambayanan nang walang iniintay na kapalit. 65 more words

Personal

Mga alaala ni Tanya

Manila Today: Hanggang sa huli ay STP (Serve the People) ang pinanghawakan ni Tanya kaya’t siya’y nagsisilbing huwaran sa mga kabataang artista. #AnakNgBayan

Kontribusyon para sa feature ng… 59 more words

Personal