Tags » Kang Seung-yoon

[One Shot] Let Me Back

Let Me Back

Author : Oem

Cast : L infinite, Song Hye Rin (OC), Seung Yoon Winner

Genre : Romance, Angst, School life

Rating : T, PG-15… 3,071 more words

@_FFindo

Thành viên Winner xéo sắc với leader của họ

(Sơ lược đối thoại)
Mino: Vì thế sẽ giống như là một mini concert….
KSY: Cậu nói đúng đấy!
KSY: Cám ơn vì ý kiến sắc bén… 402 more words

Knet

Delivery Boy

Cast: Kang Seung Yoon

Genre: Romance

Length: Ficlet (940 words)

***

Who are you?

*** 941 more words

Romance

Mấy đứa khùng Winner khoái dồn Kang Seung Yoon vào chân tường (+ Top Fb cmt)

(Chú thích: Bọn họ chơi trò mafia, luật chơi là sẽ có một người làm mafia ( ở ván này là Jinwoo ) và cả đám sẽ phải đoán xem mafia là ai. 810 more words

Knet

[BIRTHDAY GREETING] Happy Birthday to Winner's Kang Seung Yoon!

To our one and only YG Rock Star, HAPPY HAPPY BIRTHDAY!!! May you continue to teach your members to dream high and aim high. We love you… 9 more words

WINNER

Happy Birthday, My Dear Kang Seung Yoon!

#HappySeungYoonDay

KSY was born on 21 January 1994.

I made fanvid / fanmade of him, including message for him at the end of the video. 22 more words

Video

The Criminal (Chapter 1 of 2)

Title : The Criminal

Author : Kunang | Main Cast : Kim Jongin/Kai (EXO-K), Choi Jun Hee/ Juniel (Solo Singer), Xi Lu Han (EXO-M) 2,515 more words

FF