ಪತಂಗದ ಕನಲಿಕೆ
ದೀಪದ ತಟಸ್ಥ ಭಾವ
ಗಾಳಿಯ ಆಟೋಪಾಟ
ಪ್ರೀತಿಯೆಂದರೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಕ್ರೌರ್ಯ….

~ ಹುಸೇನಿ