Tags » Kannadasan

Kannadasan..

ஏலே பித்துக்குளி!

‘ஏன்டா இந்த ௧ண்ணதாசன் கவிதைகளை படித்து இ௫க்கியோ? ‘

“அவருடைய கருத்துக்கள் நிரைந்த கவிதையில் ஒன்று..

அனுபவமே கடவுள்

பிறப்பின் வருவது யாதெனக் கேட்டேன்

பிறந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்!

படிப்பெனச் சொல்வது யாதெனக் கேட்டேன்

படித்துப் பாரென இறைவன் பணித்தான்!

அறிவெனச் சொல்வது யாதெனக் கேட்டேன்

அறிந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்!

அன்பெனப் படுவது என்னெனக் கேட்டேன்

அளித்துப் பாரென இறைவன் பணித்தான்!

பாசம் என்பது யாதெனக் கேட்டேன்

பகிர்ந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்!

மனையாள் சுகமெனில் யாதெனக் கேட்டேன்

மணந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்!

பிள்ளை என்பது யாதெனக் கேட்டேன்

பெற்றுப் பாரென இறைவன் பணித்தான்!

முதுமை என்பது யாதெனக் கேட்டேன்

முதிர்ந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்!

வறுமை என்பது என்னெனக் கேட்டேன்

வாடிப் பாரென இறைவன் பணித்தான்!

இறப்பின் பின்னது ஏதெனக் கேட்டேன்

இறந்து பாரென இறைவன் பணித்தான்!

‘அனுபவித்தேதான் அறிவது வாழ்க்கையெனில்

ஆண்டவனே நீ ஏன்’ எனக் கேட்டேன்!

ஆண்டவன் சற்றே அருகு நெருங்கி

‘அனுபவம் என்பதே நான்தான்’ என்றான்!

இவரைப்போல் ஒரு ௨யர்ந்த கவிஞர் பாரதிக்குப்பின் பிறந்ததேயில்லை..

புரியர்தோடா

பித்துக்குளி! ”

கண்ணதாசன் பேச்சு :

Kannadasan

The World was his Music

Not resting on his laurels, MSV always looked ahead

Vamanan

Unlike most music directors of his time and age, M.S. Viswanathan (MSV) was a public figure and a musical icon. 1,604 more words

Tamil Cinema

எந்த கந்தர்வனோ வந்து பிறந்தான்

மெல்லிசை தனக்கவன் நாதன், இந்த 

மேதினி புகழ் விஸ்வநாதன் 

கல்லையும் கரைத்திடும் கீதன் – அவன் 

கலைமகள் அனுப்பிய தூதன் 

தமிழின் சுவை-அதனை, இந்த 

புவியின் திசை அனைத்தும் – ஏழு 

சுரங்களில் உரைத்தான் – தமிழ் 

இதயங்கள் அனைத்தையும் கரைத்தான் 

வெள்ளி நிலாவது போலே – அவன் 

வெற்றிகள் வளர்ந்ததனாலே 

துள்ளி குதித்தது இசைதான் – அமுத

தோரணம் காற்றின் மீசைதான் 

தமிழ் போகிற வழியில் அவன்

சுரம் போகிற கதியில்  

தேன் மலர் சோலைகள் மணக்கும் – அங்கு

தீங்கனிகள் மிகுந்தினிக்கும்

சொல்லுக்கு சுகம்தரும் சித்தன் – அவன் 

ஸ்ருதிலய ஞானத்தில் புத்தன் 

அள்ளும் நெஞ்சை அவன் மெட்டு – அதன் 

அடி ஒவ்வொன்றிலும் மின்னல் வெட்டு 

நிலையாம் அவன் பரிசே அவன் 

கலைஞானத்தின் வரிசை – பா

வரிசை படம்தந்தானே – அதன் 

பாடல் ஒவ்வொன்றும் செந்தேனே..

மலர்களைப் போல் சொற்கள் விளங்கும் – அதில் 

ஒளிய்மயமான் மேட்டுத் துலங்கும் 

நவரச நாடகம் நடக்கும் – அதில் 

புது இசை அணைகளை கடக்கும் 

கடல் போல் தினம் விரியும் – அவன் 

இசையா கரை அறியும் – அது 

நாரத வீணையின் நயமோ – இந்த 

பூமியின் புது அதிசயமோ 

கவியரசன் வந்து அமர்வான் – இந்த 

இசையரசன் அதை உணர்வான் 

ஓடிவரும் பெரும் பாட்டு – அதில் 

கூடிவரும் புது மீட்டு 

எது வந்தது முன்னே என 

எவர் சொல்லிட முடியும் 

நாள் ஒவ்வொன்றும் இப்படி விடியும், அதில் 

நல்லிசை நாடெங்கும் படியும் 

கட்டைகள் கருப்பு வெள்ளை, இவன் 

மெட்டுக்கள் ஒக்கும் வானவில்லை 

கற்பனையின் ஊற்று இவன்தான், எந்த 

கந்தர்வனோ வந்து பிறந்தான் 

விளையாடிடும் விரல்கள் தமிழ் 

ஒளிவீசிடும் சுரங்கள் – இவன்

அகல விரிந்திடும் வானோ – இசை 

அமுதம் தரும் காமதேனு ..

Tamil Cinema

கண்னதாசன் பிறந்தது

கவியரசு ‘கண்ணதாசன்’ இயற்பெயர் முத்தைய்யா.
அவர் திருமகள் பத்திரிகையில் தம்மை எப்படி அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வது என்று புரியாமல் குழம்பினார்.
”வெறும் முத்தையா என்றால் மதிப்பிருக்காது; கவிஞனுக்கு தனி கவிதைப் பெயர் தேவை. பஸ்ஸில் போகும் போது யோசித்தார்.

General

"இப்படி என்னை முடக்கிப் போட்டு விட்டார்களே!" - விரக்தியில் காமராஜர்...! - அரிய வரலாற்றுத்தகவல்

“இப்படி என்னை முடக்கிப் போட்டு விட்டார்களே!” – விரக்தியில் ‘காமராஜர்’…! – அரிய வரலாற்றுத்தகவல்

“இப்படி என்னை முடக்கிப் போட்டு விட்டார்களே!” – விரக்தியில் காமராஜர் உதிர்த்த‍து – அரிய வரலாற்றுத்தகவல்

எளிமை, நல்ல சிந்தனை, விவேகம், துணிவு, வேகம் இவைகளின் ஒட்டு மொத்தமாக உருவமாக திகழ்ந்தவர் நமது பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள்தான்!. ஆம் அவரது

தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Soft Spot for Old Songs

(One of many great songs from movies starring the legendary MGR. One that stands out is this lyric – “Milk is white, so is the toddy but the truth is only know once I had drink it. 505 more words

Indian