Tags » Kapten

7 Mars 1817 - bouppteckning för Kapten Broberg

Enligt Fjäre häradsrätts dombok hölls ‘laga Boupteckning’ den 7 Mars 1817 för avlidne kaptenen P N Broberg. Enligt dokumentet hade han med ‘döden aflidit uti Hamburg’ den 26 februari 1816. 191 more words

1817