Tags » Kara David

Reaksyon: Gamu-Gamo sa Dilim

[isinulat noong Setyembre 2012)

ni S.R.

Pag-asa Sa Gitna ng Dilim

Sa apat na dokyumentaryo ni Kara David na aming pinanuod, ang Gamu-gamo sa Dilim ang nakapukaw sa aking atensyon. 489 more words

Reaction Paper

CA 202 Blog #1

Print media is mass communication in printedĀ form. Its materials are intended to be lightweight and portable andĀ its contents areĀ printed in papers and spread as physical copies. 291 more words

CA 202