Tags » Karikatür

Our child loves drawing

Best friend forever, 2015

Sunset at Jimbaran beach-Bali 2015

Moonlight soneta, 2015

Longest bridge to Maliana-Timor Leste,2015

Karikatur / Caricature

Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Kata karikatur berasal dari kata Italia caricare yang berarti memberi muatan atau melebih-lebihkan. 450 more words

Caricatur