Tags » Kasaysayan Ng Pilipinas

A love story in bloodiest February

Color it red not because it is hearts month. February is the bloodiest month in Philippine history.

Mamang and Papang had lived in Manila while raising their young brood of seven. 561 more words

Gloria Esguerra Melencio

The babaylan lives in her story

The Molo Church in Iloilo. Photo by Gloria Esguerra Melencio

The word had been hushed to silence and was erased in the everyday lingua franca of the Filipino, but the babaylan tradition – through war and peace – has persisted and its legacy passed on through time. 854 more words

Gloria Esguerra Melencio

Trick or Treat: Kantang pamatay

Noong buhay pa si Tatay, may itinuro siyang kanta kay Maui, anak naming babae, isang gabi bago mag-Araw  ng mga Patay. Isinulat niya iyon sa kapirasong papel  at ipinakabisa sa kanyang apo. 396 more words

Gloria Esguerra Melencio

3. Leksiyon/Lesson 5: Pagkatapos Magbasa/Post-Reading

Topic 5: Ito ang Pilipinas sa aking paningin./This is the Philippines in my mind.

Pagkatapos Magbasa/ Post Reading

1.      Gawaing Pang-unawa 1/ Engagement Activities 1… 775 more words

Leksiyon/Lesson 5: Ito Ang Pilipinas Sa Aking Paningin/This Is The Philippines In My Mind

Kung bakit hindi ginamit ni Teodora Alonzo ang apelyidong Rizal

Kung hindi ko nabasa ang pahayagang Renacimiento Filipino noong isang taon sa Philippine National Archives, lilipas ang Agosto 16 ngayong 2011 nang hindi ko maaalala ang kamatayan ni Teodora Alonzo y Quintos, ina ng ating bayaning si Dr. 693 more words

Gloria Esguerra Melencio

Sa Kamay ng Espanya at Nasyonalismong Pilipino

Noong taong 1521, si Ferdinand Magellan, isang manlalakabay na Portuguese , ay nakarating sa Samar. Pinangalanan niya ang lugar bilang Islas de San Lazaro. Nakipag-kaibigan si Magellan kay Humabon, ang hari ng Cebu, at dahil dito, marami ang nabinyagan bilang Katoliko. 668 more words

Kaspil1

The Life of a National Hero

JOSE RIZAL, the national hero of the Philippines and pride of the Malayan race, was born on June 19, 1861, in the town of Calamba, Laguna. 2,840 more words

Kaspil1