Temptasyo’y talamak nga sa ating mundo

Nakapagudyok na ng maraming tao

Temptasyon sa bagay, kung sa tao’y delikado

Ang syang mapain ang tiyak na agrabiyado. 218 more words