Allah swt berfirman :

“Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah?” (QS an-Nisaa’ ayat 87)

Dalam ayat-Nya yang lain, Allah swt berfirman :

762 more words