Siapa yang tidak kenal khlaifah Ustman bin Affan radhiyallahu ‘anhu, khalifah yang hafal kitabullah. Khalifah yang memilih untukĀ  “berbuka bersama Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam” sebagai isyarat kematian daripada hidup lebih lama lagi, karena beliau terbunuh dalam keadaan puasa dan sedang membaca al-Qu’ran. 589 more words