Tags » KHÍ

Vài khái niệm cơ bản về trường năng lượng

Như đã giới thiệu, 7 bài viết đầu tiên, tôi sẽ chia sẻ lại bài viết của Trí Dũng sư huynh, do sư huynh đã viết rất đầy đủ để chúng ta làm quen với các thuật ngữ cũng như hiểu sơ qua quan điểm của nhau. 1,069 more words

Phong Thủy

Skype for Business Reporting, Diagnostics, Data Modeling and how to leverage BI for Skype for Business

Good day all. I spent some time this weekend with the Skype For Business call quality metrics. In fact I am working with a team to try and come up with a battery of tests to fulfill the needs of different departments, In this area. 1,132 more words

Lync

Quà tặng cuộc sống: Lòng tốt của đàn khỉ

Rưnfg bị lũ lụt, khỉ trốn được lên cao thoát chết. Chúng thấy loài cá dưới nước chắc là khổ sở nên vớt hết cá lên bờ…

Từ 3-12 Tuổi

Tiễn dê đón khỉ (2)

Tiễn dê đón khỉ
* địa bàn thế giới

Ngựa dê khủng bố vét dầu loang

Issis nổi lên chém giết càn

Tỵ nạn Trung đông chạy tứ tán… 627 more words

Thi Tập. Cỏ Độc

Walkthrough: Statistics Manager Installation

Introduction

Statistics Manager is a recently-delivered tool from Microsoft for viewing real-time Key Health Indicator statistics for your Lync or Skype for Business deployment.  It’s useful for getting a real-time snapshot of the performance of a given pool, role, server or site and is customizable to display the information you’re most interested in.  662 more words

Walkthrough

K Line imenovao Chubu Electric za novog LNG prijevoznika

Japanska brodarska tvrtka Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd (K Line) je na svečanosti imenovao tvrtko Chubu Electric za novog prijevoznika ukapljenog prirodnog plina u brodogradilištu Sakaide Shipyard of Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 104 more words

LNG