Tags » KHÍ

Microsoft releases an update for the Key Health Indicators for Lync Server 2013 and Skype for Business Server 2015

    An updated version of the Key Health Indicators for Lync Server 2013 and Skype for Business Server 2015. Key Health Indicators (KHI) are Performance Counters with recommended thresholds aimed at revealing problems that can impact the user experience.

67 more words
Lync

Mỗi ngày một câu Tiếng Anh – 00077

Nhấp chuột vào hình bên trên để xem Video clip!

Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học về cách giới thiệu bản thân khi đi phỏng vấn xin việc, hoặc phỏng vấn đi du học… Chủ đề này gồm nhiều phần. 158 more words

Tiếng Anh Cho Mọi Người Việt

LYARI’S T2F

Lyari – one of the city’s oldest towns – houses a space for public discourse, where young and old alike share their love for literature, art and culture… 1,386 more words

Pakistan

CIPUT POLEM (kerut)

CIPUT POLEM (ciput kerut)

berbahan jersey. sangat nyaman digunakan. tidak membuat kepala pusing dan panas

Tokomizzsekar