Tôi thề có giời cao, chưa bao giờ đọc hết Truyện Kiều. Khoản này tôi thua bà nội mình, vì bà tôi ngày xưa học chưa hết lớp 3 nhưng thuộc lòng Truyện Kiều và Lục Vân Tiên. 2,522 more words