Tags » Không Phân Loại

Why you should write

I hate writing. There, I said it. Yet I force myself to write down at least one thousand words a day. And I started a blog, it’s this blog if you haven’t noticed. 1,047 more words

Không Phân Loại

Christmas is on the way!!!

So, như mọi người đã biết, sắp tới có 2 sự kiện lớn trong fandom TomHar.

Giáng sinh và sinh nhật Sếp của chúng ta!!!! 131 more words

Không Phân Loại

Tôi đã yếu đuối đến cỡ nào...

Tìm một góc thiệt lung linh chỉ để si nghĩ thiệt kỹ xem có nên mua một quyển sách không. Tự thấy mình thiệt là phức tạp và yếu đuối dễ sợ.

Không Phân Loại