Tags » Kido

In A Beginning

2017 has been the year of reflection. For the first time in about 15 years, I have resumed my spiritual practice of daily Korean Buddhist chants and meditation. 387 more words

Mindfulness

[Light novel] Kagerou Days:Vol 2 – Headphone Actor II

Trong cuộc sống của tôi cho đến hiện tại, đã bao giờ khung cảnh xung quanh lại nhảy múa dữ dội thế này?

Với mỗi bước đi, đèn giao thông dường như đang nhảy, và những tòa nhà rung lắc không ổn định. 807 more words

[Tổng Hợp]

[Light novel] Kagerou Days:Vol 2 – Yuukei Yesterday I

Âm thanh chói tai của chuông báo thưc làm tôi tỉnh dậy

Tôi với tay ra khỏi giường, mò lấy chiếc điện thoại di động của tôi… 14,339 more words

[Tổng Hợp]

[Light novel] Kagerou Days:Vol 2 - Headphone Actor I

Chỉ có tôi và cái bóng ở lại trong ánh hoàng hôn ở hành lang.

Trước đó, tôi chỉ có nghe thấy tiếng nhạc được phát bởi radio qua chiếc tai nghe luôn đeo ở cổ tôi. 1,063 more words

[Tổng Hợp]

BBB On Wright Stuff Radio: Maintaining Customer Relations

Better Business Bureau’s Chief Innovation Officer Dale Dixon joins Brandon Wright on his show Wright Stuff Radio to discuss how to get the most out of your business affiliations. 42 more words

Better Business Bureau