Tags » Kielen Historiaa

Uusintakierroksella: Japani ja sukulaiskielten arvoitus

Mitkä ovat japanin sukulaiskielet? Mihin kielikuntaan japani kuuluu? Lue ja ota selvää, mitä kieliä sukulaiskieliksi on aikoinaan arvuuteltu!

Japani ja sukulaiskielten arvoitus

Japanin Kieli

Lainasanat japanissa

Japanin kielessä on paljon lainasanoja. Kanji-sanamerkkien omaksuminen 500-luvun alussa toi japanin kieleen kiinalaisen kirjoitusjärjestelmän lisäksi kanjien kiinalaisperäiset ääntämiset eli rinnakkaissanaston. Euroopasta 1540-luvulla alkaneen lähetystyön myötä japanin kieleen juurtui lainasanoja portugalista ja espanjasta, kuten… 110 more words

Japanin Kieli

Kirjoitusjärjestelmä

Kirjoittamiseen käytetään japanin kielessä kolmea eri kirjoitusjärjestelmää (japanissa ei ole kirjaimia/aakkosia):

  1. kiinalaisperäisiä kanji-merkkejä eli sanamerkkejä
  2. hiragana-tavukirjoitusta
  3. katakana-tavukirjoitusta
  • yksi kanji vastaa yhtä sanaa
  • hiraganat ja katakanat  ovat foneettisia tavumerkkejä ja niitä kutsutaan yhteisnimellä …
  • 565 more words
Japanin Kieli

Japani ja sukulaiskielten arvoitus

Vaikka japaniin on lainattu kirjoitusmerkit kiinasta, japani ja kiina eivät ole sukulaiskieliä. Kielet poikkeavat toisistaan huomattavasti:

  • kiina on isoloiva kieli, japani agglutinoiva
    • kiinassa yksitavuiset tavut ovat vapaita morfeemeja, sanat ovat taipumattomia, usein yksitavuisia sanoja, joiden kieliopilliset suhteet ilmaistaan sanajärjestyksellä ja intonaatiolla…
  • 252 more words
Japanin Kieli