လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္အနည္းငယ္ကပဲ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ Rain နဲ႔ ကင္ထယ္ဟီး တို႔ လက္ထပ္ခဲ့ ၾကပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေတြဟာ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ မက်င္းပဘဲ Jan 19 မွာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျၿပီး မဂၤလာေဆာင္ခဲ့ပါတယ္ ။
” အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါကို သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္ ။ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြ က်ပ္တည္းေနခ်ိန္မွာ မဂၤလာပြဲကို ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္မက်င္းပ ခ်င္ပါဘူး ။ ဒါကေတာ့ သူနဲ႔ကၽြန္မ စဥ္းစားၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္တာပါ ” … 40 more words