Tags » Kisah Teladan

Hukum Memelihara Anjing

Hukum Memelihara Anjing Oleh: Ustaz Shauqi Apabila disebut sahaja anjing, maka bermacam-macam persepsi akan timbul. Ada yang jijik melihat anjing, ada pula yang begitu mesra dengan anjing, dan ada pula orang yang apabila marah akan menggunakan perkataan ‘anjing’ sebagai salah satu kata-kata nista dan keji yang dihamburkan. 1,266 more words

PANDUAN HIDUP

Ibn Khaldun

Ibn Khaldun

Kategori: Tokoh Islam

Ibn Khaldun atau nama sebenarnya Wali al-Din Abd al-Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan lahir di Tunis pada 1 Ramadan 732H Keluarganya berasal daripada keturunan Arab Hadramaut yang pernah menetap di Serville, Italy, dan SepanyoL Akhirnya berpindah dan menetap di Afrika Utara semasa pemerintahan Hafs Abu Zakariyya, pemerintah Tunis pada waktu itu. 653 more words

KISAH TELADAN

Zainab ats-Tsaqafiyah

Kisah Shahabiyah Zainab ats-Tsaqafiyah

Kehidupan sahabat sungguh-sungguh kehidupan yang mulia. Langkah dan segala tutur kata mereka penuh tujuan mulia, surga, dan keridhaan Rabb-nya. Begitu pulalah yang tergambar dalam diri seorang Zainab ats-Tsaqafiyah… 585 more words

Kisah Teladan

Ummu Salamah

Perempuan Sholihah dengan Kecerdasan yang Mencerdaskan.

Siapa yang tidak kenal Ummu Salamah? Janda terhormat bangsa Arab itu masuk ke rumah tangga Rosululloh, di awal malam sebagai pengantin dan di akhir malam sudah menggiling gandum. 752 more words

Kisah Teladan

Fatimah Az-Zahra

Pada suatu hari di Madinah, ketika Nabi Muhammad berada di masjid sedang dikelilingi para sahabat, tiba-tiba anaknya tercinta Fatima, yang telah menikah dengan Ali–prajurit utma Islam yang terkenal–datang pada Nabi. 1,232 more words

Kisah Teladan

Hafshah Binti Umar

Profil Seorang Shahabiah yang Teguh dan Sabar.

Beliau adalah ummul mukminin yang gemar berpuasa dan shalat. Ibunya adalah Zainab binti Madh’un binti Hasib. Hafshah adalah istri dari sahabat Khunais bin Khudzafah Al Sahmi yang ikut hijrah ke Habsyah dan Madinah. 1,065 more words

Kisah Teladan