Tags » Kisah

"Suatu Hari di Rumah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam" (Menunaikan Hak)

MENUNAIKAN HAK

Hak yang wajib ditunaikan banyak sekali. Ada hak Allah subhanahu wa ta’ala, hak keluarga, hak diri, dan hak orang banyak. Bagaimana Rasulullah… 184 more words

Kisah

"Suatu Hari di Rumah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam" (Pergaulan yang Baik)

PERGAULAN YANG BAIK

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:

Apabila sampai kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam tentang seseorang yang berkata tidak baik, beliau tidak berkata: ‘Mengapa fulan berkata’, akan tetapi beliau berkata: ‘Mengapa suatu kamu berkata begini dan begitu… 138 more words

Kisah

"Suatu Hari di Rumah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam" (Tetangga)

T E T A N G G A

Tetangga mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam diri Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau shalallahu ‘alaihi wa sallam… 130 more words

Kisah

"Suatu Hari di Rumah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam" (Banyak Berdzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala)

BANYAK BERDZIKIR KEPADA ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA

Nabi kita mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap ibadah dan selalu menjalin hubungan dengan Allah subhanahu wa ta’ala… 296 more words

Kisah

"Suatu Hari di Rumah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam" (Membela Kehormatan Orang Lain)

MEMBELA KEHORMATAN ORANG LAIN

Majlis yang paling mulia adalah majlis ilmu dan dzikir, maka bagaimana kalau suatu majlis dipimpin oleh manusia pilihan, guru umat dengan pelajarannya dan bimbingannya, oleh karena kejernihan majlis beliau… 366 more words

Kisah

Dilema Guru Honor

Ini ialah kisah yang kami dapatkan dari curaian kawan kami, perihal kisah salah seorang kawannya sesama mengajar di sekolah tempat ia mengajar sekarang. Kawannya tersebut ialah seorang guru honor, usianya setahun di bawah kami namun menurut cerita kawan kami wajahnya lebih tua dari usianya “Mungkin karena beratnya tantangan hidup yang dialami oleh kakak itu engku..” ujar kawan kami. 924 more words

Kisah

[K-4] Zuhudlah..

Sedikit alfaqir menuliskan kisah daripada orang-orang shalih..

Hiduplah seorang guru yang miskin tinggal disuatu desa dimana guru tersebut bila ingin makan pergi ia kesungai untuk memancing, bila dapat ikan baru dia makan.. 290 more words

Islam