Tags » Kkk

“Mga Capatid:”

“Tayo’y di mg?a pantás, caya hindî mariringal na talumpatî at dî maririkit na sulat ang ating idaraos; sa gawâ natin daanin: ang catubusa’y hindî nacucuha sa salita ó sa sulat; kinácamtan sa pagsasabog ng dugô.” 132 more words

Activism

Liham ni Gat Andres Bonifacio kay Ka Gregoria de Jesus

1897 Mayo 1

Mahal kong Oryang,

Mali ka. Hindi kita nakasalubong upang sa dulo ng kalsada, ako ay liliko sa kanan at ikaw sa kaliwa. Sapagkat saan man tayo dalhin ng ating pakikibaka, ikaw lang ang aking itatangi at makailang ulit na ihaharap sa pulang bandila. 231 more words

Activism

Andrés Bonifacio

Today, we commemorate the 152nd birth anniversary of Andres Bonifacio. Often dubbed as the Father of the Philippine Revolution, he founded the Samahang Kataastaasan, Kagalanggalang Katipunan ng mga Anak ng Bayan ( 290 more words

Genealogies

HE’S ORYANG’S TRUE LOVE

Gregoria de Jesus, or Oryang, was imprisoned by her parents in a house in Binondo. They were against her love for Andres Bonifacio because the man couldn’t make a living. 202 more words

Feel Trip

Cat Patten, never at a loss for an opinion, just like an ASSHOLE!

Black Friday, what is it really about?

Assholes with opinions or actual shoppers spending money?

Let’s take a look:

Cat Patten, It, has on opinion, Of course it does: 216 more words

Cat Patten