Tags » Koide Keisuke

Thrill! Kuro no Shou ~ Bengoshi Shirai Shinnosuke no Daisainan

Official Website
www.nhk.or.jp/dsp/thrill

Broadcast
From 10.00 p.m., Sundays, 26 February 2017

Network
NHK BS Premium 475 more words

NHK

Thrill! Aka no Shou ~ Keishichou Shomu-gakari Hitomi no Jikenbo

Official Website
www.nhk.or.jp/dsp/thrill

Broadcast
From 10.25 p.m., Wednesdays, 22 February 2017

Network
NHK 552 more words

NHK

Fuji TV Scenario Prize 2016 ~ Ore no Sensei

Date: From 1.00 a.m., 26 December 2016
Scriptwriter: Kojima Soichiro
Cast: Miyamoto Koji, Ishibashi Anna, Usuta Kyosuke, Sato Jiro, Koide Keisuke
Synopsis: 46-year-old Nishi Kotaro (Miyamoto Koji) is a struggling manga artist. 178 more words

Fuji TV