Tags » Koide Keisuke

Fuji TV Scenario Prize 2016 ~ Ore no Sensei

Date: From 1.00 a.m., 26 December 2016
Scriptwriter: Kojima Soichiro
Cast: Miyamoto Koji, Ishibashi Anna, Usuta Kyosuke, Sato Jiro, Koide Keisuke
Synopsis: 46-year-old Nishi Kotaro (Miyamoto Koji) is a struggling manga artist. 178 more words

Fuji TV