Date: From 7.30 p.m., 3 January 2016
Scriptwriter: Ozaki Masaya (Otona Joshi, Chanpon Tabetaka, Yoshiwara Uradoshin)
Original Work: Yoshiwara Uradoshin by Saeki Yasuhide… 246 more words