Tags » Kookie

[LongFic] [AllBTS] NHÓC CON, ANH YÊU EM !!! (Chap 15)

Author :  Poongie
 Disclaimer : Họ không thuộc quyền sở hữu của tôi
 Rating :  T
 Pairing : All BTS 

STAR

Chap 15

  2,153 more words

Chap 2: Anh ấy không yêu tôi - Vkook

Tôi vẫn nghĩ trong lòng anh ấy cũng qua tâm tôi

Và sâu trong trái tim anh ấy, tôi cũng đặc biệt như vậy

Vì thế tôi tin rằng rồi có ngày anh ấy sẽ yêu tôi… 2,323 more words

Nụ Cười Của Tôi

Chap 1: Anh ấy không yêu tôi - Vkook

Anh ấy không yêu tôi.

Tôi  yêu anh ấy

Chỉ yêu anh ấy

Nhưng dường tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi

Tôi mệt mỏi… 2,135 more words

Nụ Cười Của Tôi

[50 PIC] 150606 KJK at 2015 HongKong Youth Music Festival

150606 KJK at 2015 HongKong Youth Music Festival

Source: credit as tagged

Blogged by: Admin Hj @ KJK Indonesia

PLEASE TAKE OUT WITH PROPER AND FULL CREDIT!! 101 more words

Kimjongkook

Hello world!

This is the first time i think i want to start beginning again to wirte story  my own.

Maybe just translate EL story, but i think it make me more confidence in my EL… 23 more words

Nụ Cười Của Tôi