Tags » Kookie

Audience FEEDBACK: KOOKIE, 12min, Canada, Horror

Played at the May 2017 CANADIAN FEEDBACK Film Festival

Bree, a dishonest 9-year-old receives a terrifying visitor after a parenting lesson goes horribly wrong.

http://www.kookiefilm.com/ 44 more words

Canadian Short Film

Get to know the short film: KOOKIE, 12min, Canada, Horror

Playing at the CANADIAN Best of Short Film Festival. Thursday May 25th, 7pm. Carlton Cinemas. Get your FREE TICKETS

Bree, a dishonest 9-year-old receives a terrifying visitor after a parenting lesson goes horribly wrong. 48 more words

Canadian Short Film

[BUZZ] SỐC (nhẹ) với sự khác biệt giữa...tay của Jungkook và tay của Chim Chim

JiminieJungkookie đều rất chăm chỉ trong việc tập luyện cơ bắp. Nhưng khi nhìn kĩ, thì sự khác biệt lại rất bất ngờ! 420 more words

OTHER

Thank Kookie~

Mấy nay cười dữ quá =)) thiệt là được giải trí dữ quá chắc cười gộp cho cả năm vừa qua =))

Đặt gạch đại cái hình kiếm đại trên mạng này đi, sau này edit sau nhưng trước mắt muốn nói cảm ơn em nhìu nhe Cúc =))))

I'm Terrible at First Impressions

So hi.

My name’s Luke.

I’m a writer, I’m a student, I sell books for a living, and regularly host one-man King of the Hill marathons like it’s nobody’s business. 564 more words

Kookie

The nickname of Gerald Lloyd Kookson, III (Edward “Edd” Byrnes), the parking lot attendant for Dino’s restaurant who regularly appeared on the detective drama 77 SUNSET STRIP/ABC/1958-64. 575 more words

Workplace Nickname

Being Bangtan - Jhope & Jungkook Spinning

These kids crack me up. They saw this video and said they could do it too! 😂